IHSFW.com / SSHG_v_JC001111r3f13
Springfield (Sacred Heart-Griffin) vs. Joliet (Catholic)
Week #12 2000

PreviousHomeNext

SSHG_v_JC001111r3f13